Category: Acte necesare ITP

ITP-Auto Bucuresti-Sector 5

ITP-Auto Bucuresti-Sector 5

Revizie tehnica – Statie ITP Sector 5

ITP-Auto Bucuresti-Sector 5. Obligatia efectuarii inspectiilor tehnice periodice precum si a respectarii periodicitatii acestora in functie de categoria vehiculului, revine detinatorului legal al acestuia.

Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice (ITP) se socoteste de la data primei inmatriculari, iar pentru urmatoarea inspectie tehnica periodica, de la data celei precedente.

ITP-Auto Bucuresti-Sector 5

La inspectia tehnica periodica  se executa operatiunile cuprinse in Planul de operatiuni, al carui model este prevazut, in functie de categoria vehiculului rutier:

 • identificare autovehicul (verificare serii caroserie si motor)
 • verificare aspect general (fara urme accident, echiparea conform cu CIV, etc)
 • verificare frane
 • noxe / emisii poluante
 • faruri+instalatie electrica
 • verificare jocuri directie si calea de rulare
 • existenta dotarilor suplimentare
 • introducere date in calculator
 • completare c.i. in anexa
 • eliberarea documentelor autovehiculului
 • fotografiere autovehicul

Documente necesare:
Cartea de identiatete a autovehicului in original sau copie conform cu originalul eliberata de leasing/banca in cazul persoanelor juridice;
Certificat inmatriculare in original;
Asigurare obligatorie RCA valabila;
BI/CI-ul persoanei care se va prezenta cu vehiculul.
!!! In cazul in care autovehicului dumneavoastra este respins la verificare aveti dretul ca in termen de 30 de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o reverificare doar a sistemelor reparate la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca o data tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP in suma de 30 RON.

 

ITP Rahova | ITP Sebastian | ITP Ferentari | ITP 13 Septembrie | ITP Salaj | ITP Margeanului

ITP Sector 5 - Operatiuni ITP

Actul normativ care reglementeaza modul in care se efectueaza ITP-ul

ITP Sector 5

Actul normativ. Conform legislatiei noastre, vehiculele inmatriculate in Romania pot circula pe drumurile publice, numai daca au verificare itp si fac dovada ca indeplinesc conditiile tehnice.

Intervalele de timp la care trebuie facuta inspectia tehnica periodica:
 1. pentru vehiculele destinate in special transportului de persoane cu mai mult de 9 locuri, itp-ul se face la 6 luni;
 2. pentru vehiculele destinate in special transportului de persoane, care au 9 locuri sau mai putin de 9 locuri, itp-ul se face la 2 ani;
 3. pentru vehicule utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, în regim de inchiriere şi pentru invătarea conducerii auto la 6 luni, si autovehicule speciale ambulanta la un an;
 4. pentru autovehicule destinate transportului de marfuri, avand o masă totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg la un an;
 5. pentru remorci şi semiremorci avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg la un an;
 6. pentru autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, avand o masa totală maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor la 2 ani;
 7. pentru remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg la 2 ani;
 8. pentru motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti si cvadricicluri la 2 ani;
 9. pentru tractoare avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg la un an;
 10. pentru tractoare avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg la 2 ani;
 11. pentru remorci şi semiremorci apicole la 3 ani.

Autovehiculele destinate pentru transportul de persoane în regim de taxiîn regim de inchirieri masini şipentru invatarea conducerii autose supun ITP la un an, dacă la data primei inmatriculari în România acestea au fost noi.

Statie Itp sector 5 Bucuresti

ITP Rahova | ITP Sebastian | ITP Ferentari | ITP 13 Septembrie | ITP Salaj | ITP Margeanului

ITP Sector 5 - Operatiuni ITP

Inspectia tehnica periodica ITP Rahova

Perioada la care trebuie facuta inspectia tehnica periodica Periodicitate ITP – Intervalul sau perioada de timp la …

anvelopele inscrise de producator

De ce nu sunt menționate in CIV toate anvelopele inscrise de producator?

Dimensiunile anvelopelor înscrise pe eticheta care furnizează valorile presiunilor de umflare la rece recomandate de producător …

ITP-Auto Bucuresti-Sector 5

ITP-Auto Bucuresti-Sector 5

Revizie tehnica – Statie ITP Sector 5 ITP-Auto Bucuresti-Sector 5. Obligatia efectuarii inspectiilor tehnice periodice …